register
lost password

Giâm-serng Tân 1991 m

晋江的一个故事 2013/08/02

language variety: 泉漳 Quánzhāng閩南 Southern Mǐn閩語 Mǐn漢語系 Sinitic漢藏語系 Sino-Tibetan

location: 晋江市 Jìnjiāng City泉州市 Quánzhōu City福建省 Fújiàn

uploaded by: kellen 2013/08/02


0:00.00
/
0:00.00
 
default
ipa
mandarin
roman
english
逐家好,我即馬予恁講一個晉江民間故事。
Ta̍k-ke hó,guá tsit-mǎi hōo lín káng tsi̍t ê Tsìn-kang bîn-kan kòo-sī.
號做《陳紫峰為晉江講古仙贏體面》。清朝末年,有一幫,
hō-tsuè Tân Tsí-hong uī Tsìn-kang káng-kóo-sian iânn thé-bīn.Tshing-tiâu bua̍t-liân,ǔ tsi̍t pang
晉江的講古仙佮外省的講古仙因比拼講古技巧的好歹煞引起冤家,
Tsìn-kang ê káng-kóo-sian kap guā-síng ê káng-kóo-sian in phìng káng-kóo ki-khiáu ê hó-phái suah ín-khí uan-ke,
對頭決定佇九月初九佫一擺佇晉江比賽講古、書法,拚輸贏。
tuì-thâu kuat-tīng tī káuge̍h tshoo-it koh tsi̍t pái tī Tsìn-kang pí-sài káng-kóo su-huat piànn-su-iânn.
晉江陳埭涵口村一個有名的書法家陳紫峰
知影即項代志,決定欲剎剎拽外省講古仙的風神,
伊探聽著外省講古兮會佇泉州浮橋溪上船來晉江
就打扮做船工的樣,提早佇浮橋溪頭等接。即日,
外省講古兮一括幾若個,辛苦若唉(hainn)的趕到浮橋溪頭。
無偌久,就登上陳紫峰的渡漿。船開去無幾步,
陳紫峰發現講古兮有一縛冊架(khè)佇船板頂,自按呢,
佇咧提起竹篙撐船時,刁工共冊創澹。外省儂一看,
跳骹頓蹄,硬死都著陳紫峰共冊拭伊清氣才會煞。
tiô-kha-tǹg-tuê我讀錯去。
陳紫峰輕鬆的說:“好!好!我拭,我拭。”但是說了無去拭,
煞叫下手替伊撐船,家己走入船艙,
攑出紙墨筆硯,對講古先生說:“我先寫寫字則佫拭。”
說了,雙手左右揮毫,毋免一分鐘的功夫,四字
“龍飛鳳舞”大字活跳紙頂。外省人看著,暗內驚著
袂堪得,袂堪得!一個普通的船工竟然有法寫出即手好字,
佫較毋免說文人囉!”自按呢,怹用手䘼拭捒冊頂的水,喊說:
“船家,阮毋去晉江囉,斡頭”就按呢,陳紫峰幫助晉江講古仙爭回面子。

Comments


wings2013
广州的同学表示完全听不懂
zayton2013
很文雅,海口音。
mengyu10162013
不是很标准啊- -好吧 比我标注一点 不是厦门口音
leontsan2013
有些音是因为念的时候紧张发得有点不标准吧。晋江海口音太亲切了。
giâmserngtân2013
我毋知影恁所謂的標準是啥?
leontsan2013
我们所谓的标准当然是以录音者所在地的标准来说的。 也就是根据晋江的标准来说的。 晋江有两种口音大家都知道,海口腔和城府腔。 然后根据他的所在地和口音来看是海口腔没错。 所以我们说的是他的泉州海口腔。 标准每个地方都有。 虽然我们不说闽南话有哪种强调是正宗或者标准, 是因为每个地方的强调都是宝贵的资源,没有高低贵贱之分。 但是每个子方言下面各种语法、音调、声韵母都固定的,所以在这一程度上我们会说“标准”。
zcj82038992014
你们的家乡话真好听
zhlzwl2014
一点也听不懂,但是很好听
太阳喷嚏人2014
嗯,好听
张炜鑫2014
还是泉州闽南语听得顺。。支持发扬本土方言
客家嘉应2014
00:57 “自按呢”,在客家话有讲,讲作“就俺呢”(ciu an ne)

Cite this recording


In order to cite the website in full, please see the citation page. To cite only this recording, please use the following:

Harvard
Giâm-serng T âN Giâm-serng Tân. 2013. 晋江的一个故事 [Jìn​jiāng De Yí Gè Gù​shì]. In: Van Dam, Kellen Parker; Hansen, Steve; Qi, Jiayao (Eds). Phonemica. accessed 2024/04/20
bibtex
@incollection{xyy2013jin​jiangdeyigegu​shi,
  author = {Giâm-serng T âN Giâm-serng Tân},
  booktitle = {乡音苑 Phonemica},
  editor = {van Dam, {Kellen Parker} and Hansen, Steve and Qi, Jiayao},
  publisher = {Phonemica},
  title = {晋江的一个故事 Jìn​jiāng De Yí Gè Gù​shì},
  URL = {https://phonemica.net/x/543746312bd553930782aacb/0},
  note = {accessed 2024/04/20},
  year = {2013}
}
Warning: Due to the transcript size, this site is best viewed on a larger screen. Certain features have been disabled to better suit mobile browsing. Thank you for your understanding.