register
lost password

灵犀 1989 f

千灯镇的一个故事 2013/07/09

language variety: 蘇滬嘉小片 Sūhùjiā太湖片 Tàihú吳語 Wú漢語系 Sinitic漢藏語系 Sino-Tibetan

location: 千灯镇 Qiāndēngzhèn昆山市 Kūnshān City苏州市 Sūzhōu City江苏省 Jiāngsū

uploaded by: kellen 2013/07/09


0:00.00
/
0:00.00
 
default
ipa
mandarin
roman
english
我是昆山千灯人,千灯该面板爿有蛮多好吃个物事
ŋəu zɿ kʰuəŋsᴇ tsʰɪtəŋȵiŋ tsʰɪtəŋ ᴇmɪpᴇbᴇ ɦiɤɯ mᴇtəu hɔtɕʰiɪʔkəʔ məʔzɿ
有一种呢叫“菜邋遢”,我从小就喜欢吃
伲是勒垃立春个辰光,拿菜??下来
乃末烧熟,烧熟以后脱勒面揉垃一淘,再放垃油镬里向煎一煎
再拿糖放勒海,弄成搿种糖浆裹得外头
我个大大阿婆会得烧,耐末我妈妈也会得烧,特别好吃
还有一种呐叫“奥灶面”,昆山搿面板爿蛮有名气个一种面
是拿鱼鳞爿,还有鱼个一点其他个部位伐,熬出来个搿种汤
耐末面呢,侇是搿种细面
特别好吃。我觉着我屋里向蛮多点物事好吃勒弗得了
但是到仔……我现在垃北京读书,侪吃弗着啦

Comments


小猪好色2013
哈哈哈哈哈,一个吃货妹纸
sediment2014
嗯我也来讲吃的好了~
xerophyte2014
分尖团的哟~-~
yukaii2014
有意思~
minebea2014
上海 青浦商榻人 表示 都听的懂。我们和周庄交接,

Cite this recording


In order to cite the website in full, please see the citation page. To cite only this recording, please use the following:

Harvard
Líng​xī 灵犀. 2013. 千灯镇的一个故事 [Qiān Dēng Zhèn De Yí Gè Gù​shì]. In: Van Dam, Kellen Parker; Hansen, Steve; Qi, Jiayao (Eds). Phonemica. accessed 2024/06/25
bibtex
@incollection{xyy2013qiandengzhendeyigegu​shi,
  author = {Líng​xī 灵犀},
  booktitle = {乡音苑 Phonemica},
  editor = {van Dam, {Kellen Parker} and Hansen, Steve and Qi, Jiayao},
  publisher = {Phonemica},
  title = {千灯镇的一个故事 Qiān Dēng Zhèn De Yí Gè Gù​shì},
  URL = {https://phonemica.net/x/543746312bd553930782ab52/0},
  note = {accessed 2024/06/25},
  year = {2013}
}
Warning: Due to the transcript size, this site is best viewed on a larger screen. Certain features have been disabled to better suit mobile browsing. Thank you for your understanding.